nthakenh irreyel nga?

what are you doing?

ankertiweyel
twetiweyel
pwetyemeleyel
push something

id:7165 order:580

Mwetek ankertiweyaw! Rernem mwetek ankwertiweyel.
Push the car! They are pushing the car.