thip ingwerek-ingwer

birds

arrakwerr-akwerr
kweyarrakwerr-akwerr
spiny-cheeked honeyeater (Acanthagenys rufogularis)

id:6946 order:307

Thip arrakwerr-akwerrel arrarntenh arlkwem.
The spiny-cheeked honeyeater eats bush plums.