ngkwerlp

tobacco

athimp
ironwood (Acacia estrophiolata)

id:7047 order:435

Athimp-penh irrtywel akem inmenthew, ngkwerlpew-arelh.
(We) break off ironwood twigs for (making) ashes, for (making) tobacco.