nthakenh irreyel nga?

what are you doing?

atwerreyel
fight

id:7167 order:584

Artwa atherr atwerreyel ngkwarl-penh, terangk atherr.
Two men are fighting, two drunks.