ngkwerlp

tobacco

ngkwerlp atherrk
plain pituri, sandhill pituri (Nicotiana rosulata)

id:7045 order:433

Ngkwerlp atherrk ilwerelarl lyapeyel.
The plain pituri grows around sandhills.