nthakenh irreyel nga?

what are you doing?

nyetyengenyety
cubbyhouse

id:7170 order:587

Kwey atherr nyetyengenyety ntwelhelelheyel.
Two girls are playing cubbyhouse.