apmere

home

akwintye
takwe
windbreak

id:7395 order:190

Arrekwelenye areyele akwintye artetyarte rlke irrernte-ketyenge.
Old people used to build windbreaks against the cold wind.