iwenhe unte mpwareme?

what are you making?

amarrkele atnyeneme
hold on the hip

id:7701 order:583

Mikwele ampe urreye akweke amarrkele atnyeneme.
The mother is holding the little boy on her hip.