arne rlkerte-kenhe

medicines

amerterre
werlatye-werlatye
caustic weed, milk weed, mat spurge (euphorbia drummondii)

id:7582 order:444

Amerterrele alheweme ampe akweke artwekere-akerte.
Milk weed is used to wash children with boils.