tyerrtye areye

people

ampe akweke
baby, small child

id:7250 order:1

Urtne mpwareke inerntenge-ntyele ampe akweke akngernerle-apetyeke.
People make coolamons from bean trees to carry babies in.