iwenhe unte mpwareme?

what are you making?

ankwe-ileme
make someone sleep, put (a baby) to sleep

id:7700 order:582

Arelhe nhenhele ampe akweke atnyenemele ankwe-ileme.
This woman is holding the baby and putting it to sleep.