apmere

home

arnkentye
unmarried men's camp

id:7397 order:193

Arnkentye aneme artwe anewe anetyakenhe areye-kenhe.
The men with no wives live in the unmarried men's camp.