arnterrentye akngerre areye ante apmwe

lizards and snakes

arntetherrke
carpet snake (morelia bredli)

id:7510 order:346

Arntetherrke urternenge arrateme thakwere arlkwenhe-arlkwenhe.
Carpet snakes come out in warm weather and they eat mice.