arne irrewe-arlke-akerte

weapons and tools

artetye
mulga

id:7664 order:536

Artetyenge-ntyele apele arne atningke mpwarentye akngerre.
Lots of different things are made from mulga wood.