merne

vegetable food

atyankerne
type of mistletoe (lysiana spp. and amyema spp.)

id:7551 order:403

Merne atyankerne artetyenge lyapeme ulpulpenge arrateme.
This type of mistletoe grows on mulgas in the spring.