arnterrentye akngerre areye ante apmwe

lizards and snakes

atywenpe
atyunpe
perentie (varanus giganteus)

id:7503 order:334

Kere atywenpe mwerre anthurre arlkwentye-akngerre.
Perenties are really good, edible meat.