iwenhe unte mpwareme?

what are you making?

awantyeme
wantyeme
lick or suck

id:7679 order:555

Ampe marle nhenhele ngkwarle urltampe awantyeme.
This girl is sucking on wild honey.