arnterrentye akngerre areye ante apmwe

lizards and snakes

ikwarre
type of skink (ctenotus spp.)

id:7508 order:343

Ikwarre-kenhe alhwenge lhere iterele anentye-akngerre.
This type of skink's home is in a burrow beside the creek.