thipe kwatye-arenye

water birds

ipelyakwe
grey teal (anas gracilis)

id:7499 order:328

Ipelyakwe kwatye-arenye aneme, kere mwarre arlkwentye-akngerre.
Grey teals live in the water and they are good meat to eat.