iwenhe unte mpwareme?

what are you making?

irrketye
hairstring

id:7649 order:518

Tyerrtye urrperle irrketyele akaperte ayernelhentye akngerre.
Aboriginal people tie a hairstring belt around their head.