arne irrewe-arlke-akerte

weapons and tools

lyarnte
akarnte
karnte
head-ring

id:7660 order:530

Lyarnte akaperteke arrerneme arne akngernetyeke.
A head-ring is used for carrying things on your head.