arne irrewe-arlke-akerte

weapons and tools

tyangaye
shanghai, slingshot

id:7667 order:541

Tyangaye arntarlkwe akwekenge-ntyele mpwarentye akngerre.
Shanghais are made from a small, forked stick.