warlpele-kenhe atnunthe

animals - introduced

tyweke-tyweke
chicken, rooster

id:7452 order:267

Tyweke-tyweke ingwenthele arlkentye-akngerre.
Roosters crow at daybreak.