arne rlkerte-kenhe

medicines

untyeyampe
corkwood honey

id:7588 order:451

Untyeyampe kwatyeke-arleke arrernemele antyweme rlkerte-arle.
You put corkwood honey in water and drink it when you are sick.