kuka palyaṟa ngalkuntja

meat preparation and eating

alinytjaṟa katinyi
carry meat over shoulder

id:9981 order:551

Wati nyangangku maḻu raipulangka pauṟa alinytjaṟa katinyi ngurakutu.
This man, having shot a kangaroo with his rifle, is carry it home over his shoulder.