maku

edible grubs

iwitiwiti
putu
termite hill, ant bed

id:9954 order:513

Akulyuku ngura kutjara - kutju waṟa, iwitiwiti, kutjupa putu, tjaṟu.
Termites live in two sorts of homes – one tall, called a iwitiwiti, and the other called putu, which is low.