nyaa puṟunypa nyangatja?

what’s it like?

kaḻikaḻi
winding, bending, crooked

id:10118 order:721

Liru wanka nyinara kaḻikaḻi ngaripai munu ilura kutju tjukaṟururingkupai.
When a snake its alive it lies crooked and only when it dies does it become straight.