kapi, mina, kumpili, uṟu, yuṟu

water

kapingku puyini
raining

id:9753 order:237

Kuḻingka kapingku puyinnyangka kutju wariringkupai.
In the summer it only cools down when it rains.