nyaaya palyaṉi?

what are they doing?

kilinananyi
clean up

id:10042 order:621

Minyma nyangangku ngura raputji ngaṟanyangka raikamilaṟa kilinananyi.
This woman is raking her yard cleaning up the rubbish.