nyaaringanyi?

what's happening?

maṟaṉi
crawl

id:10084 order:674

Tjitji nyanga kuḻunypa ngalya-maṟaṉi ngunytjungku ampuntjaku.
This young child is crawling this way so that her mother can pick her up.