nyaaya palyaŠĻČi?

what are they doing?

milpatjunanyi
tell story on the ground

id:10028 order:603

Minyma nyangangku wayangka milpatjunanyi tjukurpa wangkara.
This woman is telling a story tapping a wire on the ground.