nyaaringanyi?

what's happening?

nyinanyi
sit

id:10062 order:642

Wati ngangatja ngalya-nyinanyi ngangkurpa puḻkanya mukatatjara.
This man is sitting facing this way – he has a big beard and a hat.