tjuḻpu maṉngutjara tjuṯa

birds with nests

piil-piilpa
yellow-throated miner (Manorina flavigula)

id:9824 order:340

Piil-piilpa tjuṯa tjungu pitjalinkupai munuya tjuratja puṉunguṟu ngalkupai.
The yellow throated miner birds fly around in flocks and they eat honey from the trees.