nyaa nyangatja?

what is this?

pika punganyi
fight

id:10022 order:596

Minyma nyanga kutjarangku pulanku puṉungka pika punganyi.
These two women are fighting each other with a stick.