tjukutjuku tjuṯa

minibeasts

pupuliri
blowfly

id:9874 order:403

Pupuliringku kukangka katilyka tjunkupai ka uṉaringkula katilykaripai.
A blowfly lays maggot (eggs) on meat and it goes rotten becoming maggot ridden.