wampaṯaku ananyi

going hunting

tinka
sand goanna

id:9970 order:540

Munu mituntjatjanungku tinka panya palunya pungkula wipu witiṟa kanyini.
And after tracking it she killed the sand goanna and is holding it by the tail.