nyaa puṟunypa nyangatja?

what’s it like?

tjukaṟuru
tjurkulypa
straight

id:10119 order:722

Iwara nyangatja tjurkulypa ma-ngarinyi mutuka wala nguwanpa yankunytjaku.
This road lies (goes) straight such that vehicles can go quite fast (along it).