ngura

home

tjulypinypa
shade shelter

id:9734 order:210

Aṉangu tjuṯangku tjulypinypa palyalpai wiltjangka nyinanytjikitjangku.
People make shelters so they can sit in the shade.