nyanganpa ngura kutjupitja tjuṯa

introduced animals

tuuka
fox

id:9800 order:311

Tuukangku panya mungangka kutju para-ngaṟala kuka ngurilpai.
A fox only goes around at night searching for game.