kapi, mina, kumpili, uṟu, yuṟu

water

uṟungka tjarpanyi
yuṟungka tjurpinyi
swim, dive into water

id:9758 order:244

Ngura nyara Utjula tjitji tjuṯa kuḻingka rawa uṟungka tjarpanyi.
At that place Areyonga the kids are always swimming in the summer.