tjuratja, wama

sweet things

utjanypa
tjau
ironwood (Acacia estrophiolata)

id:9906 order:446

Tjitji tjuṯangku puṉu utjanypanguṟu tjau mantjiṟa anytjulpai lali puṟunypa.
Children get gum from the ironwood tree and lick it like a lolly.