nyaaya palyaŠĻČi?

what are they doing?

walkatjunanyi
write

id:10029 order:604

Kungkangku nyiringka wapar walkatjunanyi mamakutu iyantjikitjangku.
The woman is writing a story on paper to send to her father.