nyaaringanyi?

what's happening?

wirtjapakaṉi
walaringanyi
kartjilaraṉi
run, rapid motion

id:10083 order:671

Kungka nyaratja nguḻu ma-wirtjapakaṉi kangkuṟungku pungkunytjaku-tawara.
That girl is running away frightened of being hit by her big sister.