wampaṯaku ananyi

going hunting

maḻu
kangaroo

id:9960 order:525

Maḻungku ngalya-nyanganyi, kaṉa uri wiya ngaṟanyi wirtjapakantjaku-tawara.
The kangaroo is looking this way, so I am not moving lest it run away.
kaḻi
boomerang

id:9961 order:526

Kaḻi wiṟu palyantjatjanungku waṉiṟa arkalpai.
After making a boomerang one tries it out by throwing it.
rungkaṉi
waṉinyi
throw

id:9962 order:527

Wati nyangangku pikangku kaḻingka rungkaṉi.
This man is hurling a boomerang in anger.
kuḻaṯa
katji
spear

id:9963 order:529

Wati nyangatja kuḻaṯa tjiliratjara ngaṟanyi.
This man is standing with a bundle of spears.
urtjanpa
katji
spearwood (Pandorea doratoxylon)

id:9964 order:531

Wati tjuṯangku katji palyalpai puṉu urtjanpanguṟu kutju.
Men make (this sort of) spear only from the spearwood bush.
waṯuṉi
kuḻuntananyi
straighten something

id:9965 order:533

Wati nyangangku kuḻaṯa kulkungka tjunkula waṯuṉi tjukaṟuruntjikitjangku.
This man, having placed (heated) the spear shaft over coals, is flexing it in order to straighten it.