Pitjantjatjara Yankunytjatjara glossary

PY
utjanypa
ironwood (Acacia estrophiolata)
PY
ukaḻpi
spectacled hare-wallaby (Lagorchestes conspicillatus)